کمترین: 
11251.6
بیشترین: 
11251.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 15 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 مهر 1396 , 11251.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":11251.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398