کمترین: 
425.9
بیشترین: 
425.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 15 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 مهر 1396 , 425.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":425.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398