کمترین: 
3478.3
بیشترین: 
3478.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 مهر 1396 , 3478.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":3478.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398