کمترین: 
2718.2
بیشترین: 
2718.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 15 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 مهر 1396 , 2718.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":2718.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398