کمترین: 
3023.5
بیشترین: 
3023.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 15 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 مهر 1396 , 3023.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":3023.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398