کمترین: 
511.7
بیشترین: 
511.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 15 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 مهر 1396 , 511.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":511.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398