کمترین: 
941.3
بیشترین: 
941.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 15 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 مهر 1396 , 941.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":941.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398