کمترین: 
4448.7
بیشترین: 
4448.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 15 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 15 مهر 1396 , 4448.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":4448.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398