کمترین: 
3994.4
بیشترین: 
3994.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 15 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 15 مهر 1396 , 3994.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":3994.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398