کمترین: 
3404.9
بیشترین: 
3404.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 15 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 15 مهر 1396 , 3404.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":3404.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398