کمترین: 
2.86
بیشترین: 
2.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 15 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 مهر 1396 , 2.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 00:32","price":2.86},{"date":"1396/07/15 01:08","price":2.87}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398