کمترین: 
521.75
بیشترین: 
521.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 15 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 مهر 1396 , 521.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 00:08","price":521.75}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398