کمترین: 
527037
بیشترین: 
531375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 15 مهر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 15 مهر 1396 , 531308 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 00:00","price":527037},{"date":"1396/07/15 00:15","price":527368},{"date":"1396/07/15 00:20","price":527492},{"date":"1396/07/15 00:30","price":527575},{"date":"1396/07/15 11:35","price":527908},{"date":"1396/07/15 11:40","price":527308},{"date":"1396/07/15 11:55","price":527108},{"date":"1396/07/15 12:00","price":527041},{"date":"1396/07/15 12:10","price":527175},{"date":"1396/07/15 12:20","price":527375},{"date":"1396/07/15 12:35","price":527575},{"date":"1396/07/15 12:40","price":527708},{"date":"1396/07/15 12:45","price":527908},{"date":"1396/07/15 12:55","price":527975},{"date":"1396/07/15 13:05","price":528241},{"date":"1396/07/15 13:15","price":528708},{"date":"1396/07/15 13:30","price":528508},{"date":"1396/07/15 13:40","price":528441},{"date":"1396/07/15 14:05","price":528908},{"date":"1396/07/15 14:15","price":529241},{"date":"1396/07/15 14:35","price":529108},{"date":"1396/07/15 14:40","price":529308},{"date":"1396/07/15 14:55","price":529375},{"date":"1396/07/15 15:05","price":529241},{"date":"1396/07/15 15:20","price":529508},{"date":"1396/07/15 15:25","price":529775},{"date":"1396/07/15 15:40","price":530175},{"date":"1396/07/15 15:55","price":530108},{"date":"1396/07/15 16:20","price":530308},{"date":"1396/07/15 16:25","price":530708},{"date":"1396/07/15 16:40","price":531375},{"date":"1396/07/15 17:10","price":531308}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399