کمترین: 
1275.5
بیشترین: 
1277.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 15 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 15 مهر 1396 , 1277.10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 00:00","price":1275.50},{"date":"1396/07/15 00:10","price":1275.60},{"date":"1396/07/15 00:15","price":1276.40},{"date":"1396/07/15 00:20","price":1276.60},{"date":"1396/07/15 00:30","price":1277.00},{"date":"1396/07/15 00:35","price":1277.10}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398