کمترین: 
70
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 13 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 مهر 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 13:50","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398