کمترین: 
650000
بیشترین: 
650000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 13 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 مهر 1396 , 650000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 13:36","price":650000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399