کمترین: 
962
بیشترین: 
967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 مهر 1396 , 967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 13:10","price":962},{"date":"1396/07/13 13:20","price":967}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399