کمترین: 
617
بیشترین: 
618
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 13 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 مهر 1396 , 617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 12:20","price":617},{"date":"1396/07/13 13:10","price":618},{"date":"1396/07/13 13:20","price":617}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399