کمترین: 
4103
بیشترین: 
4106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 مهر 1396 , 4106 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 12:10","price":4106},{"date":"1396/07/13 12:40","price":4104},{"date":"1396/07/13 13:10","price":4103},{"date":"1396/07/13 13:20","price":4104},{"date":"1396/07/13 13:30","price":4106}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399