کمترین: 
3269
بیشترین: 
3271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 13 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 مهر 1396 , 3271 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 12:00","price":3270},{"date":"1396/07/13 12:10","price":3269},{"date":"1396/07/13 12:30","price":3270},{"date":"1396/07/13 13:30","price":3271}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399