کمترین: 
496
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 13 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 مهر 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 11:50","price":497},{"date":"1396/07/13 13:10","price":496},{"date":"1396/07/13 13:20","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399