کمترین: 
3178
بیشترین: 
3184
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 13 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 13 مهر 1396 , 3183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 10:20","price":3178},{"date":"1396/07/13 11:50","price":3179},{"date":"1396/07/13 12:00","price":3181},{"date":"1396/07/13 12:10","price":3182},{"date":"1396/07/13 12:20","price":3181},{"date":"1396/07/13 12:40","price":3183},{"date":"1396/07/13 13:10","price":3184},{"date":"1396/07/13 13:20","price":3183}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399