کمترین: 
1139
بیشترین: 
1140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 13 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 مهر 1396 , 1139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 10:10","price":1140},{"date":"1396/07/13 12:10","price":1139}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399