کمترین: 
1090
بیشترین: 
1091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 13 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 مهر 1396 , 1090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 10:10","price":1091},{"date":"1396/07/13 10:20","price":1090},{"date":"1396/07/13 12:00","price":1091},{"date":"1396/07/13 12:40","price":1090}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398