کمترین: 
5267
بیشترین: 
5270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 13 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 13 مهر 1396 , 5269 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 10:10","price":5270},{"date":"1396/07/13 11:50","price":5269},{"date":"1396/07/13 13:10","price":5267},{"date":"1396/07/13 13:20","price":5269}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399