کمترین: 
4712
بیشترین: 
4716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 13 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 13 مهر 1396 , 4715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 10:10","price":4714},{"date":"1396/07/13 10:20","price":4715},{"date":"1396/07/13 12:00","price":4713},{"date":"1396/07/13 12:20","price":4712},{"date":"1396/07/13 13:10","price":4713},{"date":"1396/07/13 13:20","price":4714},{"date":"1396/07/13 13:50","price":4715},{"date":"1396/07/13 14:10","price":4716},{"date":"1396/07/13 14:40","price":4715}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399