کمترین: 
3938
بیشترین: 
3948
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 13 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 13 مهر 1396 , 3948 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 10:10","price":3938},{"date":"1396/07/13 10:20","price":3939},{"date":"1396/07/13 10:30","price":3940},{"date":"1396/07/13 11:30","price":3941},{"date":"1396/07/13 12:20","price":3940},{"date":"1396/07/13 12:50","price":3941},{"date":"1396/07/13 13:40","price":3942},{"date":"1396/07/13 14:10","price":3947},{"date":"1396/07/13 14:20","price":3948}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399