کمترین: 
710.9
بیشترین: 
710.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 13 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 13 مهر 1396 , 710.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":710.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399