کمترین: 
2000.6
بیشترین: 
2000.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 13 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 مهر 1396 , 2000.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":2000.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399