کمترین: 
59
بیشترین: 
59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 13 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 مهر 1396 , 59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":59}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399