کمترین: 
10185.7
بیشترین: 
10185.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 13 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 مهر 1396 , 10185.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":10185.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398