کمترین: 
2493.7
بیشترین: 
2493.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 مهر 1396 , 2493.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":2493.7}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399