کمترین: 
3225.6
بیشترین: 
3225.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 مهر 1396 , 3225.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":3225.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398