کمترین: 
52.3
بیشترین: 
52.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 13 مهر 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 13 مهر 1396 , 52.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":52.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399