کمترین: 
9012.5
بیشترین: 
9012.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 13 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 مهر 1396 , 9012.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":9012.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399