کمترین: 
290.8
بیشترین: 
290.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 13 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 مهر 1396 , 290.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":290.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398