کمترین: 
8835.2
بیشترین: 
8835.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 13 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 مهر 1396 , 8835.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":8835.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399