کمترین: 
928
بیشترین: 
928
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 13 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 مهر 1396 , 928 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":928}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399