کمترین: 
906.7
بیشترین: 
906.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 13 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 مهر 1396 , 906.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":906.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399