کمترین: 
11241.1
بیشترین: 
11241.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 13 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 مهر 1396 , 11241.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":11241.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399