کمترین: 
537.2
بیشترین: 
537.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 13 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 مهر 1396 , 537.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":537.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398