کمترین: 
419.6
بیشترین: 
419.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 13 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 مهر 1396 , 419.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":419.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398