کمترین: 
49.9
بیشترین: 
49.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 13 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 13 مهر 1396 , 49.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":49.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398