کمترین: 
3486.6
بیشترین: 
3486.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 مهر 1396 , 3486.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":3486.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399