کمترین: 
2724.9
بیشترین: 
2724.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 13 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 مهر 1396 , 2724.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":2724.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398