کمترین: 
3015.5
بیشترین: 
3015.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 13 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 مهر 1396 , 3015.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":3015.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399