کمترین: 
511.2
بیشترین: 
511.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 13 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 مهر 1396 , 511.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":511.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399