کمترین: 
951.7
بیشترین: 
951.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 13 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 مهر 1396 , 951.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":951.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399