کمترین: 
925.7
بیشترین: 
925.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 13 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 مهر 1396 , 925.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":925.7}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399