کمترین: 
4503.8
بیشترین: 
4503.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 13 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 13 مهر 1396 , 4503.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":4503.8}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399